baner

REJESTRACJA

Uwaga! Treść zgłaszanego streszczenia przygotowanego wg. wzoru (formatka_abstrakt_2020.docx) oraz pełną treść artykułu prosimy przesłać na adres email: composites@icepc.com.pl
Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2020 - Engineering Polymers and Composites 2020