baner

ORGANIZERS

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Association of Alumni of the Silesian University of Technology

IA RTU (Institute of Aeronautics Riga Technical University)

IA RTU (Institute of Aeronautics Riga Technical University)

Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych

Association of Polymer Materials Manufacturers

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

The Łukasiewicz Research Network - Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes

EC Test Systems - drgania, akustyka, termowizja, szybkie kamery

EC Test Systems

Engineering Polymers and Composites 2020 - Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2020