baner

ORGANISING COMMITTEE

Chairman of Conference Organising Comittee
dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. PŚ.

Secretary
dr inż. Monika Chomiak

Members
dr. sc. ing. Maris Hauka (IA RTU, Łotwa)
dr inż. Krzysztof Kawlewski
mgr inż. Maciej Mrówka
mgr inż. Sebastian Sławski

Engineering Polymers and Composites 2020 - Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2020