baner

PUBLIKACJE

Referaty mogą być wygłaszane w formie prezentacji multimedialnej w ramach Obrad Sesyjnych bądź prezentowane w formie plakatu podczas Sesji Plakatowej. Preferowany wymiar plakatów to 1000 x 650 mm w układzie poziomym, co stanowi standardowy wymiar ramek na plakaty. Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komitetem Naukowym Konferencji zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania referatu do danej formy przedstawiania biorąc pod uwagę datę nadesłania referatu oraz uwzględniając Państwa preferencje.

Przewiduje się wydanie prac rekomendowanych przez Komitet Naukowy za dodatkową opłatą w czasopismach naukowo-technicznych:

Po przesłaniu pełnej treści artykułu, na adres e-mail Konferencji: composites@icepc.com.pl do dnia 30 września 2024, zostanie przeprowadzona pierwsza recenzja (przez Komitet Naukowy Konferencji).

Ponadto, chcemy Państwa serdecznie zaprosić do przesyłania artykułów do nowoutworzonego wydania specjalnego w Polymers, MDPI pt. "Modification and Functionalization of Polymer Materials for Sustainable Development"!

Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2024 - Engineering Polymers and Composites 2024