baner

PUBLIKACJE

Czasopisma rekomendowane:

Uczestnicy wstępnie deklarują chęć publikacji za dodatkową opłatą w wybranym, spośród proponowanych przez Organizatorów Konferencji, czasopiśmie.

Autorzy zobowiązani są do przygotowania artykułów zgodnie z wymogami redakcyjnymi wybranego przez siebie czasopisma.

Po przesłaniu pełnej treści artykułu, na adres e-mail Konferencji: composites@icepc.com.pl do dnia 30 kwietnia 2020, zostanie przeprowadzona pierwsza recenzja (przez Komitet Naukowy Konferencji).

Po pozytywnej recenzji autorzy zostaną poproszeni o przesłanie artykułu do wskazanej Redakcji Czasopisma.

Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2020 - Engineering Polymers and Composites 2020