baner

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Stowarzyszenie Wychowanków
Politechniki Śląskiej

IA RTU (Institute of Aeronautics Riga Technical University)

IA RTU (Institute of Aeronautics Riga Technical University)

Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych

Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

EC Test Systems - drgania, akustyka, termowizja, szybkie kamery

EC Test Systems - drgania, akustyka, termowizja, szybkie kamery

Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2020 - Engineering Polymers and Composites 2020