baner

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. PŚ.

Sekretarz
dr inż. Monika Chomiak

Członkowie
dr. sc. ing. Maris Hauka (IA RTU, Łotwa)
dr inż. Krzysztof Kawlewski
mgr inż. Maciej Mrówka
mgr inż. Sebastian Sławski

Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2020 - Engineering Polymers and Composites 2020