baner

TERMINY

Termin odbywania konferencji 22 - 25 października 2024
Rejestracja do dnia 15 lipca 2024 15 września 2024
Przesłanie streszczenia do dnia 30 lipca 2024 30 września 2024
Dokonanie opłaty za udział w konferencji do dnia 30 lipca 2024 30 września 2024
Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2024 - Engineering Polymers and Composites 2024