baner

OBSZAR TEMATYCZNY KONFERENCJI

  • KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE I ICH WŁASNOŚCI
  • NANOKOMPOZYTY I MATERIAŁY GRADIENTOWE O OSNOWIE POLIMEROWEJ
  • MATERIAŁY POLIMEROWE O SPECJALNYCH WŁASNOŚCIACH
  • METODY BADAŃ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH (w tym NIENISZCZĄCE)
  • MECHANIKA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
  • BIOMATERIAŁY POLIMEROWE
  • TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
  • POWŁOKI POLIMEROWE
Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2024 - Engineering Polymers and Composites 2024