baner

OPŁATY

Opłata za uczestnictwo: 2500,00 PLN (575 EUR) - pokój dwuosobowy

Opłata za uczestnictwo: 2700,00 PLN (620 EUR) - pokój jednoosobowy

(koszt osoby towarzyszącej 2100,00 PLN - 490 EUR)*

Opłata uczestnictwa doktorantów i studentów: 2200,00 PLN (510 EUR) – pokój dwuosobowy

Koszt stoiska wystawowego - 1000,00 PLN (230 EUR)

*"Osoba towarzysząca" dotyczy osób prywatnych i nie uprawnia do otrzymania materiałów konferencyjnych

Opłatę należy wnieść do 30 września 2024 na konto:

Zarząd Główny Koła Materiałów Metalowych i Polimerowych
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

NIP: 631 10 69 505
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 4, 44 - 100 Gliwice
SWIFT: INGBPLPW
PL 81 1050 1298 1000 0024 6439 7849 (konto PLN)
z dopiskiem:
Konferencja KOMPOZYTY - Imię i nazwisko uczestnika

Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2024 - Engineering Polymers and Composites 2024