baner

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Gabriel WRÓBEL

Członkowie
prof. dr hab. Mohamed BAKAR
dr hab. inż. Mateusz BARCZEWSKI, prof. PP
dr. sc. ing., asoc. professor Ilmars BLUMBERGS (IA RTU - Łotwa)
dr hab. inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI, prof. PWr
dr. sc. ing., professor Irína BOIKO (IMME RTU - Łotwa)
dr. habil. sc. ing., professor Gintautas BUREIKA (AI VGTU – Litwa)
dr hab. inż. Rafał CHATYS, prof. PSk
prof. dr hab. inż. Jacek KACZMAR
dr. habil. sc. ing., professor Martinsh KLEINHOFS (IA RTU - Łotwa)
dr hab. inż. Marcin KOSTRZEWA, prof. UTH Rad
dr hab. inż. Dariusz KWIATKOWSKI, prof. PCz
dr hab. inż. Stanisław KUCIEL, prof. PK
dr hab. inż. Justyna KUCIŃSKA-LIPKA, prof. PG
dr hab. inż. Maria KURAŃSKA, prof. PK
dr Marino LAVORGNA (Włochy)
dr hab. Rafał MALINOWSKI, prof. IMPiB
dr hab. inż. Krzysztof MORACZEWSKI, prof. UKW
dr hab inż. Piotr RYTLEWSKI prof. UKW
prof. ing. Vladimír SEDLAŘÍK, Ph.D. (Czechy)
dr hab. inż. Józef STABIK
dr. habil. sc. ing., professor Jānis VĪBA, (MI RTU - Łotwa)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Honorowy Przewodniczący Konferencji
dr hab. inż. Maciej Rojek

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. PŚ

Sekretarz
dr inż. Monika Chomiak

Członkowie
mgr inż. Sara Sarraj
mgr inż. Ewelina Chmielnicka

Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2024 - Engineering Polymers and Composites 2024